RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Monitoring wizyjny

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dzienik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję , że:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Ełku przy ul. Wł. Sikorskiego 7 tel: 87 6104323, mail: sekretariat@zs2.elk.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego możliwy jest pod adresem email : iodo@ecrklex.pl
3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 23 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.Opublikował: Barbara Fiedoruk
Publikacja dnia: 11.12.2019
Podpisał: Adam Fiedoruk
Dokument z dnia: 11.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 073